کد خبر: 791727 A

هشدار یک مقام استانداری یزد:

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در نشست ساماندهی خدمات دستگاه‌های استان برای افراد آسیب دیده اجتماعی، گفت: خانواده‌ها تهدید به خودکشی فرزندانشان را جدی بگیرند.

به گزارش ایلنا، فخر السادات خامسی هامانه، در نشست ساماندهی خدمات دستگاه‌های استان برای افراد آسیب دیده اجتماعی که در استانداری یزد برگزار شد، ضمن اشاره به وجود برخی نا آگاهی ها و رفتارهای غلط و شیوه های برخوردی در بروز خودکشی از جمله جدی نگرفتن تهدید به خودکشی فرزندان از طرف خانواده ها، گفت: ایجاد فضایی عاطفی در خانواده و  پرهیز از ایجاد جوی استرس‌زا، غیرحمایتی، پرمشاجره و سرد از نظر عاطفی در خانه، میزان اقدام به خودکشی در افرادی که افکار خودکشی دارند را کاهش خواهد داد.

"‌فخرالسادات خامسی هامانه" هم اندیشی، همکاری و هماهنگی ‌نهادهای اجتماعی استان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی، از جمله خودکشی را امری اساسی و ضروری برشمرد و بر داشتن برنامه ای راهبردی و عملیاتی در این حوزه تاکید کرد.

خامسی هامانه همچنین مداخله جدی دانشگاه علوم پزشکی، انجام تحقیق در رابطه با علل و عوامل انجام خودکشی در استان، تقویت ساختار اورژانس اجتماعی، حضور و همکاری جدی صدا و سیما و رسانه ها در مباحث آسیب های اجتماعی، تولید محتوا جهت استفاده از فرصت شبکه های اجتماعی برای بالا بردن سطح آگاهی های اجتماعی را از ضروریات کاهش و رفع این معضل در استان دانست.

دلایل ایجاد آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی و مشکلات پیش روی دستگاه های استان جهت رسیدگی به این آسیب ها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و ارائه گزارش آماری و تحلیلی از سوی دستگاهها، بررسی آیین نامه فوریت های اجتماعی و روند رسیدگی به افراد در معرض خودکشی در استان و ارائه نظرات اصلاحی در این زمینه، در دستور کار قراردادن پروژه های تحقیقاتی و برنامه عملیاتی کاهش و کنترل خودکشی با همکاری مشتر‌ک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه یزد و  بهزیستی ازجمله مصوبات نشست ساماندهی خدمات دستگاه‌های استان برای افراد آسیب دیده اجتماعی بود. 

گفتنی است آمار خودکشی در استان یزد پایین تر از میانگین کشوری است.

استانداری یزد حوادث یزد خودکشی در یزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر