کد خبر: 789656 A

سلطانخواه خبر داد:

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نمایندگان اتاق تعاون خراسان رضوی (هیات رئیسه و بازرسین ) خبر داد.

به گزارش ایلنا از مشهد، سلطانخواه در این رابطه گفت: مجمع عمومی عادی سالانه نمایندگان اتاق تعاون خراسان رضوی با پنج دستور برگزار و هیات رئیسه و بازرسین جدید انتخاب شدند.

وی گفت: مجمع عمومی عادی سالیانه نمایندگان اتاق تعاون خراسان رضوی به منظور ارائه گزارش عملکرد هیات رئیسه و بازرسین، طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397 ، بررسی و تصویب برنامه بودجه پیشنهادی سال 1398 و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات رئیسه و بازرسی اتاق تعاون استان برگزار شد.

بر همین اساس در این مجمع ، کلیات موارد مطرح شده در دستور، ترازنامه و صورت های مالی منتهی به پایان سال 1397 و کلیات برنامه و بودجه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.سلطانخواه گفت:همچنین انتخابات هیات رئیسه و بازرسین برگزار و افراد ذیل برگزیده شدند. 

با نظر اعضاء صاحب رای به ترتیب آقایان و خانم ها: اسماعیل آذری ،ژاسمین حاجی علیخان، سیده فاطمه حسینی، امین میش مست هراتی ، علی فدایی مقدم ، محمد امیر شعبانی ، نرگس شفائی به عنوان اعضای اصلی جدید هیات رئیسه و آقایان سید حسین مجتبوی و هادی ابوی طرقبه نیز به عنوان اعضای علی البدل و آقای مجید سلطانی عرفانی و خانم فاطمه عادلی به عنوان اعضای اصلی هیات بازرسی اتاق تعاون استان انتخاب شدند.

شایان ذکر است در این جلسه نماینده اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نماینده اتاق تعاون ایران و نمایندگان اتحادیه های تعاونی عضو حضور داشتند.

مجمع عمومی اتاق تعاون خراسان رضوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر