کد خبر: 787377 A

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

بازپرس پرونده پارک جنگلی تربت جام از اعلام جرم شهرداری علیه کسانی که باعث قطع درختان زنده این پارک شده اند خبر داد.

قاضی امید سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تربت جام گفت: طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، به منظور جلوگیری از قطع بی رویه درختان در حریم و محدوده شهرها، گزارش شهرداری به منزله گزارش ضابطین دادگستری محسوب می شود و مستند به صورتجلسه بازدید رئیس اداره فضای سبز شهرداری تربت جام، ۷۵ اصله درخت زنده و سبز کاج و سرو ۴۰ ساله قطع شده است.

وی افزود : اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی قراردادی با برنده مزایده منعقد کرده که وی صرفا مجاز به قطع، برش، حمل و خروج درختان خشک پارک جنگلی تربت جام بوده است که متاسفانه صورتجلسات مشاهدات حاکی از آن است که درختان سبز و زنده نیز قطع شده اند که این موضوع در دستورکار دادستانی قرار گرفت و امر تحقیق به شعبه  اول بازپرسی ارجاع شد.

بازپرس شعبه ی اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تربت جام گفت : رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان و همکاران ایشان من جمله فرمانده یگان حفاظت و کارشناس آن اداره، طی صورتجلسه ی مشاهدات خود از پارک جنگلی تربت جام، به دادستان محترم اعلام کردند که هیچ درخت زنده و سبزی قطع نشده است.

قاضی سرگلزایی ادامه داد: با توجه به گزارش ارائه شده از اداره ی منابع طبیعی که متناقض با گزارش شهرداری بنظر می رسید، بازپرسی در معیت رییس اداره فضای سبز شهرداری، در محل پارک جنگلی حاضر گردید و مشاهدات حاکی از قطع درختان زنده وخشک بوده که بعضی از درختان قطع شده جوان می باشد و این موضوع همراه با ابهاماتی  بوده که نیازمند تحقیقات بیشتری در کشف حقیقت می باشدمضافا براینکه در شرایط فعلی گزارش رییس اداره منابع طبیعی خلاف واقع بود و ایشان به دادسرا احضار ودر این باره  تحقیقات اولیه صورت گرفته است

وی ادامه داد : رییس اداره منابع طبیعی تربت جام مدعی گردیده که درختان سبز از نظر ما تعاریف خاص خودش را دارد و از بازپرسی خواستند تا کارشناسان مرکز استان در دادسرا حضور یابند و در این باره توضیحات کارشناسی خود را ارائه دهند. پس از پذیرش این موضوع توسط بازپرسی، رییس بخش جنگل کاری اداره ی کل منابع طبیعی خراسان رضوی و برخی دیگر از کارشناسان مرکز استان در دادسرا حضور یافتند و اظهار داشتند طی بازدیدی که از پارک جنگلی داشتیم قطع چندین درخت زنده و سبز مسلم است ولی واقعیت امر به کیفیتی که شهرداری در گزارش خود اعلام نموده نیز نمی باشد که در این خصوص در اسرع وقت گزارش دقیق و کامل خود را در مورد تمامی درختان قطع شده ارائه خواهیم داد.

بازپرس پرونده ی قطع درختان پارک جنگلی گفت : نماینده ی خانمی که خریدار درختان خشک پارک جنگلی بود و قطع درختان زیر نظر ایشان انجام می گرفت نیز احضار و از وی اخذ توضیح گردید و مطالبی را ایشان ارائه داد که بسیار قابل تٱمل بود که نیاز هست تحقیقات جامع و کاملی در این خصوص صورت بگیرد.

قاضی سرگلزایی در مورد برگزاری دادگاه متهمین و صدور حکم افزود: بر اساس ماده ی 308 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم روُسای ادارات دولتی شهرستانها می بایست مستقیما در دادسرای مرکز استان صورت بگیرد و در مورد این پرونده نیز طبق قانون باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مرکز استان صادر شود.

وی در مورد متهمین خشک شدن کامل بیش از یک سوم درختان پارک جنگلی نیز افزودند: ماه قبل نیز پرونده ای بر علیه رییس سابق اداره ی منابع طبیعی و پیمانکار وقت، مبنی بر اهمال و تقصیر در حفظ و نگهداری اموال دولتی تشکیل که با توجه به مواد 308 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرکز استان ارسال شده است و موضوع در آن مرجع محترم تحت رسیدگی می باشد.

پارک جنگلی شهید عظیمی در چهار کیلومتری جنوب شهر تربت جام وبا مساحت ۴۵ هکتار که ۲۴ هکتار آن در سال ۱۳۵۶ و ۲۱ هکتار در سال ۱۳۸۰ احداث و نهال کاری شده واقع است و پوشش گیاهی این پارک جنگلی از نوع درختان کاج ، زبان گنجشک، سرو و آیلان است.ش

تربت جام جرم شهرداری قانون گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر