کد خبر: 787036 A

زیارتی نصرآبادی مطرح کرد؛

مدیرکل برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی وزارت کشور گفت: در حال حاضر به همت والای دهیاران ۲۹ هزار روستای کشور مثل شهرها از خدمات جمع آوری زباله برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، اسماعیل زیارتی نصرآبادی در همایش دهیاران نیشابور و فیروزه در اردوگاه باغرود نیشابور افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در طول این چهل سال شکل گیری بیش از ۳۷ هزار دهیاری در سراسر کشور است که گام بزرگی در راستای واگذاری امور مردم به مردم از طریق دهیاری ها است.

وی با اشاره به اینکه سابقه دولت ها در دنیا نشان داده بهترین راه در جهت تحقق برنامه ها واگذاری امور به خود مردم است بدون آنکه دولت کوچکترین دخالتی داشته باشد، ادامه داد: بیش از ۹۰۰ شرکت تعاونی با ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی توسط دهیاری ها در سراسر کشور بوجود آمده است.

وی تصریح کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ بوستان روستایی در سراسر کشور ایجاد شده و در سال ۱۲ هزار طرح عمرانی توسط دهیاری ها به بهره برداری می رسد و از طریق دهیاری ها ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان در حوزه مدیریت روستا ها وارد شده اند.

وی با اشاره به اینکه روستاهای کوچک در تامین نیازهای جاری دچار مشکل هستند، یادآور شد: سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال از هزینه سوخت برای دهیاران حذف شد که دوباره بازگردانده شد و ۵۰ درصد از این اعتبار به طور مساوی بین همه روستاها تقسیم می شود که اولین مرحله آن واریز شد.

وی با اشاره با تاکید بر اینکه در راستای ایجاد امنیت شغلی برای دهیاران حقوق و مزایای دهیاران افزایش چشمگیری یافته، افزود: همچنین حق سنوات برای اولین بار، حق آموزش و پاداش پایان‌سنوات در نظر گرفته شده است.

زباله زنان وزارت کشور روستا برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر