کد خبر: 784921 A

از سوی دادگاه کیفری کرمان صورت گرفت؛

از سوی دادگاه کیفری کرمان متهمان به آزار کودکان گل فروش کرمانی به حبس محکوم شدند.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار تصاویر مربوط به تحقیر دو کودک گل فروش در کرمان در دی ماه سال گذشته و اعلام جرم انجمن حمایت از حقوق کودکان، جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری در شهر کرمان برگزار شد.

دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود و تحقیقات صورت گرفته، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم به کودک آزاری براساس ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به شش ماه حبس تعزیری و متهم به ترویج خشونت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای که فیلم آزار و اذیت کودکان را در صفحه اینستاگرام خود قرار داده بود، براساس بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
 

کرمان

حبس حقوق رایانه کودکان ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر