کد خبر: 783971 A

با دریافت تاییدیه رسمی وزارت بهداشت انجام می شود؛

رئیس بخش میکروب شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، با اشاره به رضایتمندی مشاور سازمان جهانی بهداشت (WHO) و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اقدامات انجام شده در آزمایشگاه تخصصی لپتوسپیروز موسسه رازی، از معرفی این آزمایشگاه به عنوان مرجع ملی تحقیق و تشخیص این بیماری در کشور،در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایلنا، پژواک خاکی هدف از بازدید مشاور سازمان جهانی بهداشت را بررسی توانمندی های موسسه رازی از نظر امکانات، فضای آزمایشگاهی، نیروی پرسنلی، اعضای هیئت علمی و توانایی های این موسسه در ارتباط با بیماری لپتوسپیروز عنوان کرد و افزود: این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه تخصصی و مرجع لپتوسپیروز کشور است و امتیازاتی دارد که سایر آزمایشگاه ها فاقد آن هستند.

خاکی ادامه داد: موسسه رازی از سال 1372 با آغاز به تولید واکسن لپتوسپیروز موفق به تولید واکسن سه ظرفیتی لپتوسپیروز شد که سال ها توسط سازمان دامپزشکی در کشور توزیع شد و مورد استفاده قرار گرفت که در کنترل بیماری بسیار تاثیر گذار بود. امروز نیز تولید واکسن سه ظرفیتی لپتوسپیروز در سگ در مرحله تولید صنعتی قرار دارد.

رئیس آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی با بیان اینکه تا کنون طرح های متعدد تحقیقاتی برای ارتقای کمی و کیفی واکسن لپتوسپیروز با همکاری بخش های تحقیق و تولید واکسن های هوازی و بخش ایمونولوژی آزمایشگاه مرکزی این موسسه انجام شده و فعالیت هایی در زمینه توسعه کیت های تشخیصی صورت گرفته، یادآور شد: از دیگر فعالیت های متمایز آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی، استفاده از روش های استاندارد تشخیص این بیماری همچون MAT، PCR، کشت، الایزا و روش های سریع است که مزیتی ارزشمند در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مرتبط با بیماری لپتوسپیروز شمرده می شود.

وی تصریح کرد: این آزمایشگاه، سِرووارهای مختلف بومی را دارد که یکی دیگر از مزیت های آزمایشگاه تخصصی و مرجع لپتوسپیروز موسسه رازی است و هیچ آزمایشگاه دیگری در کشور دارای این تنوع از سِرووارهای بومی لپتوسپیروز نیست.

رئیس بخش میکروب شناسی موسسه رازی، اظهار کرد: در بازدید مشاور سازمان جهانی بهداشت (WHO) و همراهان وی که مسئولان و نمایندگانی از مرکز مدیریت بیماری های واگیر و مرکز سلامت وزارت بهداشت بودند، وضعیت آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی به لحاظ وجود اعضای هیئت علمی مجرب، امکانات، تجهیزات، آزمایش های تشخیصی و سایر توانمندی ها بررسی شد و با توجه به ابراز رضایت این گروه، امیدواریم تا پایان امسال آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی به عنوان تنها مرجع ملی تشخیص و تحقیق این بیماری در کشور از سوی وزارت بهداشت معرفی شود.

به گفته خاکی، آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی از 10 سال پیش تا کنون از سوی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی شناخته و توسط این سازمان نیز به عنوان آزمایشگاهی بین المللی در زمینه لپتوسپیروز به سازمان جهانی بهداشت دام ( OIE) معرفی شد.

 

موسسه رازی آزمایشگاه تحقیقاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر