کد خبر: 783842 A

صبح امروز انجام شد؛

مشاور سازمان جهانی بهداشت (WHO) با هدف ارزیابی آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از این آزمایشگاه دیدن و با جمعی از مدیران و محققان این موسسه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، فدریکو کاستا، مشاور سازمان بهداشت جهانی در زمینه کنترل جوندگان و عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی کنترل و مبارزه با بیماری لپتوسپیروز با هدف بازدید از آزمایشگاه تحقیق و تشخیص لپتوسپیروز وارد موسسه رازی شد.

وی که به دعوت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایران سفر کرده است به اتفاق بهزاد امیری، رئیس اداره کنترل بیماری های مشترک وزارت بهداشت، نماینده اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و تعدادی از کارشناسان این مرکز به منظور ارزیابی آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی در این مجموعه حضور یافت و پس از شرکت در نشستی مشترک با جمعی از مدیران و محققان موسسه رازی از آزمایشگاه لپتوسپیروز این موسسه بازدید کرد.

کاستا از آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی به عنوان تنها آزمایشگاهی که میتوان آن را به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی در کشورمان معرفی کرد، نام برد.

وی همچنین از آزمایشگاه مرکزی بخش ایمونولوژی موسسه دیدن کرد.

آزمایشگاه لپتوسپیروز موسسه رازی در صورت دریافت تاییدیه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان آزمایشگاه مرجع لپتوسپیروز در کشور معرفی خواهد شد.

موسسه رازی مشاور سازمان جهانی بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر