کد خبر: 783656 A

معاون فرهنگی شهرداری مشهد در واکنش به حاشیه نشست خبری امروز شهردار مشهد، ضمن عذرخواهی از خبرنگاران بیانیه ای منتشر کرد:

به گزارش ایلنا، مهدی زارعی در واکنش به حاشیه نشست خبری امروز شهردار مشهد، ضمن عذرخواهی از خبرنگاران در بیانیه ای نوشت: گاهی تقدیر برآدمی چندان سخت می‌گیرد که عنان از کف ات رها می شود . و آن چه در دل نیست بر زبان می آید و موجب شرمساری می گردد . می دانم دوستان و عزیزان خبرنگارمان  رنجیده خاطرند از سهوی که رویداده است . قصدم نه تطهیر رفتار نکوهیده ام ، که بنیان بهانه ایست که سرنوشت به شیوه ی آزمون بر رفتار من نوشت. فرزند کوچکم را در بند بیماری فکند و مرا عاجز از همیاری و درمان وی وا نهاد تا رنج پدری و اندوه نا توانی برمن غالب شود و آن پیش آید که نباید...لذا بدین وسیله از خبرنگاران، شهردار محترم و همه ی دوستان خدمتگزار در جامعه ی مطبوعات کشور که هماره دل در گرو نشر آگاهی و توسعه وطن دارند پوزش میطلبم که آدمی محل خسران است و اشتباه . صمیمانه ترین عذر مرا بپذیرید و مرا عفو نمایید.

مهدی زارعی

شهرداری مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر