کد خبر: 782985 A

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: بر اساس توافق حاصل شده با مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، این مرکز آموزش عالی در ساختار طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به عنوان مشاور عالی لحاظ می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، جلسه هم اندیشی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان با دانشگاه فردوسی مشهد به منظور بررسی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، بیان وظایف و ماموریت های نهاد مردمی و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب این طرح برگزار شد. 

در این جلسه با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه، مدیر اندیشکده مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه و جمعی از اساتید گروه اقتصاد، مدیریت، جغرافی و توسعه روستایی، فنی و مهندسی و جامعه شناسی درباره استفاده از نقش مشورتی دانشگاه و تعیین جایگاه دانشگاهیان در طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی بحث و تبادل نظر شد. 

بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در این جلسه گفت: طرح استاندار محترم به عنوان یک مدل توسعه ای با توجه به شرایط فعلی جامعه بسیار ارزشمند است اما در اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی باید جایگاه دانشگاه و مجامع علمی پررنگ تر دیده شود. 

مدیر اندیشکده مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد هم در ادامه گفت: این طرح به عنوان فرصتی برای هم اندیشی و تاملی بر روی موضوعات کلیدی توسعه ای در استان است و به عنوان الگویی درونزا با تکیه بر منابع داخلی، توسعه را از سطح خرد شروع و به سطح کلان گسترش می دهد.

یوسفی افزود: واکاوی طرح های گذشته، تجزیه و تحلیل دقیق علل موفقیت و ناکامی طرح های مشابه و توجه ویژه به ریشه یابی دلایل عدم موفقیت رونق تولید در استان ضروری است و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

مدیرگروه دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم با اشاره به برخی از نقاط قوت طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی گفت: استفاده از الگوهای توسعه روستایی سایر کشورها و بهره گیری از سرمایه های معنوی در اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، هدفی معقول و استراتژیک است.

خداپرست با اشاره به تعریف جایگاه ویژه برای فرمانداران و بخشداران در الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی افزود: نقش معین به عنوان توسعگر اقتصادی فرهنگی و توجه ویژه به آن و توجه ویژه به ظرفیت نمایندگان مجلس از جملات نقاط قوت این طرح به شمار می رود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی هم در بخش پایانی این جلسه گفت: با توجه به نقش ویژه جامعه علمی در توسعه همه جانبه استان، دانشگاه فردوسی مشهد در ساختار مثلث توسعه اقتصادی به عنوان مشاور عالی به رسمیت شناخته می شود.

علی اکبر لبافی همچنین گزارشی از چگونگی و دلایل ارایه مدل طرح مثلث اقتصادی فرهنگی و اقدامات صورت گرفته تاکنون و نقش و ماموریت های نهاد مردمی و ضرورت استفاده از نظرات و پیشنهادات  دانشگاهیان به صورت تصویری و ابعاد مختلف مدل و تفاوت آن با مدل های قبلی و تطبیق با برخی کشورها به جلسه ارائه کرد.

آموزش عالی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی مشهد مشاور عالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر