کد خبر: 782206 A

با تاکید وزارت کشور؛

با توجه به دستور العمل وزارت کشور، حداکثر از روز دوشنبه این هفته بار دیگر ساعات کار ادارات استان اصفهان به روال قبل بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی که حاکی از افزایش دما در فصل تابستان و در نتیجه افزایش بار ناشی از استفاده از وسایل سرمایشی و افزایش مصرف برق در کشور و به ویژه در شهر‌هایی مانند اصفهان بود، از ابتدای تیرماه قرار بود ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان همگام با برخی استان‌های کشور یک ساعات زودتر آغاز و یک ساعات زودتر نیز پایان پیدا کند.
 
تاکنون هیچ یک از استان‌های کشور به درستی موفق به رعایت مفاد نامه ابلاغی وزارت کشور در این ارتباط نشدند و بر این اساس به منظور تسهیل در ارائه خدمت رسانی دستگاه‌های اجرایی استان‌ها و پاسخگویی به انتظارات مردم، حسب دستور معاونت توسعه و مدیریت منابع وزرات کشور حداکثر از روز دوشنبه ساعات کار ادارات استان‌های کشور از جمله اصفهان به روال قبل یعنی از ساعت ۷/۳۰ صبح تا ۱۴ باز می‌گردد.

استان اصفهان اصفهان خدمت رسانی وزارت کشور ساعات کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر