کد خبر: 781948 A

صادقیان اعلام کرد:

با فعال شدن کانون‌های گرد و غبار، میانگین غلظت ذرات امروز با افزایش نسبی به عدد 133 و شرایط ناسالم برای گروه های حساس رسید.

به گزارش ایلنا، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها در حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص کیفیت هوای این کلانشهر گفت: طبق پیش بینی هواشناسی احتمال می رود این شرایط تا روز دوشنبه  در این کلانشهر پایدار است.
 
بابک صادقیان افزود: از ابتدای تیر تاکنون برای کلانشهر اصفهان شش روز سالم و 9 روز ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.
 
وی گفت: در دو هفته گذشته هم وزش بادهای شرقی و شمال شرقی موجب فعال شدن کانون های تولید گرد وغبار بویژه در مناطق مرزی و داخلی استان  در شمال و شمال شرق شده و این موضوع افزایش  غلظت ذرات معلق در بیشتر مناطق این استان بویژه مناطق مرکزی استان را به دنبال داشته است بطوریکه کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروهای حساس ودر برخی از روزها ناسالم برای عموم قرار گرفته است.
 
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها در حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: بر اساس اطلاعات شبکه پایش کیفی هوا، بیشترین غلظت غبار در این مدت مربوط به دوم تیر است که شاخص کیفی هوا در تعدادی از ایستگاه ها در شرایط ناسالم برای عموم رسید.
 
شاخص کیفی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

استان اصفهان اصفهان حفاظت محیط زیست گرد و غبار هواشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر