کد خبر: 779885 A

چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان با حکم قضایی دستگیرشدند.

به گزارش ایلنا، (س- الف)، (ص- الف) ،(ح- ر) و (ع-  ب ) از اعضای شورای شهر الشتر به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. قرار است این افراد احتمالا تا بررسی بیشتر پرونده طی روزهای آینده با قرار وثیقه آزاد شوند.

براساس شنیده‌ها با اعترافات شهردار دستگیری‌ها همچنان دارد.همچنین به نقل از منابع مطلع مشکلات مالی و جعلی بودن مدرک علت اصلی دستگیری اعضای شورای شهر الشتر است.

شورای شهر مشکلات مالی بازداشت الشتر ۴عضو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر