کد خبر: 778371 A

در جلسه صاحبان سرمایه در شهرستان خلیل آباد مطرح شد:

فرماندار خلیل آباد گفت: همه علاقه مندان به توسعه در شهرستان می توانند با نگاهی فراگیر و در سایه تعامل و همدلی در زمینه رشد و توسعه شهرستان کمک کنند و افراد سرمایه گذار و نیز معین های اقتصادی را معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خلیل آباد، ابراهیم قاسم پور در حاشیه جلسه با صاحبان سرمایه و مدیران ادارات در این شهرستان گفت: باتوجه به شرایطی که در شهرستان داریم قطعا معین ها در خلیل آباد افزایش پیدا خواهند کرد و هیچ محدودیتی نداریم.

وی گفت:معین های اقتصادی شهرستان که به کمک دولت خواهند آمد با کمک و سرمایه گذاری؛ این افق توسعه رو به شکوفایی را در این شهرستان درخشان تر خواهند نمود.

 قاسم پور اظهار داشت: برای اینکه هرچه بیشتر توانمندی اقتصادی در سطح شهرستان  شناسایی شود ما خواهش میکنیم که به کمک ما و شهرستان ما بیایند تا بتوانیم کارهای مختلفی را در سطح شهرستان بوجود آوریم.

فرماندار خلیل آباد با بیان این که قطعا و یقینا دست تمام سرمایه گذاران را در حوزه خلیل آباد و نیز بیرون از این شهرستان به گرمی می فشاریم برای این که در این شهرستان سرمایه گذاری کنند، افزود: همه علاقه مندان به توسعه در شهرستان می توانند با نگاهی فراگیر و در سایه تعامل و همدلی در زمینه رشد و توسعه شهرستان کمک کنند و افراد سرمایه گذار و نیز معین های اقتصادی را معرفی کنند.

فرماندار خلیل آباد گفت: قرار نیست به معین ها تسهیلاتی داده شود بلکه معین ها باید خود خلق کار کنند و پشتیبانی نمایند.

رشد و توسعه سرمایه سرمایه گذاران سرمایه گذاری کمک دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر