کد خبر: 777177 A

در پی‌منع استفاده از چادر در جلسه امتحان‌مطرح شد؛

سرپرست دانشگاه یزد به نهادهای نظارتی دانشگاه دستور داد در اسرع وقت موضوع بدسلیقگی صورت گرفته در ماجرای ممانعت از استفاده ابزاری تعدادی از دانشجویان از چادر برای تقلب در امتحانات را بررسی و با فرد خاطی برخورد شود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دانشگاه یزد در واکنش به خبری که در شبکه های اجتماعی مبنی بر ممنوعیت چادر در یکی از جلسات امتحان در این دانشگاه بازنشر شده بود، اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز پنچشنبه سی‌ام خردادماه امسال، مراقب امتحان پایان ترم در یکی از کلاس‌های دانشگاه یزد، براساس مشاهدات مکرر خود از سوء استفاده برخی دانشجویان از پوشش چادر برای تقلب در امتحان و وهن آن توسط افرادی که فقط در جلسات امتحان از این پوشش استفاده می کردند، تصمیم می‌گیرد برای پیشگیری از این معضل، از تمام دانشجویان تقاضا کند در جلسه امتحان از چادر استفاده نکنند. بیان این مطلب در جلسه امتحان با واکنش منفی دانشجویان مواجه شده و دانشجویان از عمل به آن سرباز می‌زنند، اما این بدسلیقگی به شدت موجب رنجش خاطر خواهران دانشجویی می‌شود که استفاده از این حجاب برتر را ارزشی والا و مایه افتخار خود می دانند. 

مراقب مذکور که به شهادت کارکنان دانشگاه، یکی از کارمندان متدین و متعهد دانشگاه و مقید به حفظ شعائر اسلامی است، با پی بردن به اشتباه خود در پاسخ به نهادهای نظارتی دانشگاه، هدف از این اقدام را صرفاً ممانعت از سوءاستفاده از این پوشش مقدس برای تقلب و وهن آن در جلسات امتحانی ذکر کرد و با ابراز پشیمانی از تصمیم نادرست خود و بدسلیقگی صورت گرفته، از قاطبه دانشگاهیان و دانشجویان متدین دانشگاه عذرخواهی کرد.

سرپرست دانشگاه یزد به نهادهای نظارتی دانشگاه دستور داد در اسرع وقت موضوع بدسلیقگی صورت گرفته در ماجرای ممانعت از استفاده ابزاری تعدادی از دانشجویان از چادر برای تقلب در امتحانات را بررسی و با فرد خاطی برخورد شود.

دانشگاه یزد تقلب دانشجویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر