کد خبر: 775050 A

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین خبر داد:

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در حال حاضر 6 ترمینال فعال پسته در استان فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی اکبری در کارگاه آموزشی سرشاخه کاری باغ های درجه دو و قدیمی پسته و همچنین تغذیه باغات پسته که با حضور مدیران و کارشناسان فنی و پژوهشگران پژوهشکده پسته و محققین در مجموعه باغستان برگزار شد با بیان این مطلب افزود: همچنین بیش از 120 دستکاه پوست کن سنتی پسته در استان فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 4هزار و 20 هکتار  باغ پسته در استان وجود دارد  که از این میزان 3 هزار و 420 هکتار بارور و 600 هکتار بصورت نهال می باشد.

اکبری ارقام سنتی محصول پسته در استان را قرمز، سفید، کال‌خندان، بقالی و کله بزی و ارقام صادراتی را احمد آقایی، اکبری، اوحدی و کله قوچی ذکر کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ؛ برگزاری کارگاه های آموزشی در طی سال ، طرح اجرایی مبارزه با آفات شیمیایی و بیولوژیک در سطح 1000 هکتار ، اجرای طرح های استفاده از کود شیمیایی و دامی بیولوژیک در سطح 700 هکتار از اقدامات این سازمان در جهت ارتقای کیفیت محصول تولیدی برشمرد.

گفتنی است، در این کارگاه آموزشی در خصوص سرشاخه گاری و تغییر رقم باغ های درجه دو و قدیمی، افزایش عملکرد کمی و رونق تولید پسته، اهمیت تغذیه صحیح باغات پسته در افزایش عملکرد و ضرروت ارتقا دانش فنی بهره برداران و باغداران در استان‌های کشت و کار پسته بحث و تبادل نظر شد.

استان قزوین پوست تغذیه سازمان جهاد کشاورزی استان کود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر