کد خبر: 773540 A

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در قزوین:

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نخستین همایش ملی محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و مدیریت شهری گفت: امروزه محیط زیست به عنوان موضوعی اجتماعی و بدون نگاه سازمانی مطرح است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، اسکندر امیدی نیا افزود: محیط زیست قائل به مرزهای جغرافیایی نیست، به شکل منطقه ای خود را نشان می دهد و در قالب کشور ها جای نمی گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه همه آحاد اجتماع مسائل محیط زیستی را می شناسند و به راحتی می‌توان چالش‌های آن را نام ببرند، اظهار کرد: امروز بحران در شناخت مسائل نیست و چالش متد و حل مسئله داریم.

این مقام مسئول با بیان این که یک سازمان اجرایی در ایجاد یا مسئله محیط زیست نقشی ندارد، گفت: مدیریت شهری با تمام بدنه سازمانی در محیط زیست درگیر هستند و در پروتکل های جهانی نیز محیط زیست نگاه یکپارچه وجود دارد.

امیدی نیا خاطرنشان کرد: ۱۰ تا ۳۰ در صد بیماری ها به ویژه بیماری های نوظهور با پسماند و محیط زیست مرتبط است و ما نمی توانیم پسماند را تنها در ساختار محیط زیست حل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت اجتماعی معجزه مدیریت است و آفت آن بخشی نگری است، ادامه داد: براساس تجربه دنیا مدیریت محیط زیست، اکوسیستم و در هم تنیده است.

وی افزود: باید شهروند اکولوژیک داشته باشیم، زیرا حضور مدیران زمانبندی دارد اما جایگاه شهروند کنشگر ابدی است، پس باید پتانسیل خود را در تقویت شهروندان بگذاریم.

سازمان حفاظت محیط زیست شهروند محیط زیست مدیریت منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر