کد خبر: 769941 A

در راستای هماهنگی بین بخشی و هم افزایی بین ادارات و نهادهای دولتی و مردمی، تفاهمنامه‌ای مابین اتاق تعاون و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، در راستای توسعه بخش تعاون و به منظور گسترش همکاری های دو سویه، بسترسازی برای ورود بخش مردمی تعاون به فعالیت‌های اقتصادی و تقویت شرکت‌های تعاونی و همچنین رعایت ماده 57 قانون بخش تعاون، تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اتاق تعاون و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور رئیس و دبیر اتاق تعاون و مدیرکل و مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان منعقد شد.

 این تفاهمنامه در 9 ماده و 10 بند با امضا ریاست اتاق تعاون و مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اعتباری یک ساله که از قابلیت تمدید برخوردار است با هدف تسهیل در ایجاد تعاونی، بررسی صورتهای مالی، اجرای نظام نظارتی، نظارت بر مجامع عمومی، برگزاری برنامه های ترویجی و آموزشی، رسیدگی به شکایات، نظارت بر تغییرات ثبتی تعاونی ها، تشکیل و توسعه تعاونپی ها، پذیرش و بررسی پرونده های درخواست تسهیلات، جمع آوری آمار، تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال و ...منعقد شده است.

 

استان خراسان رضوی خراسان رضوی قانون مشهد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر