کد خبر: 769348 A

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:

استاندار خراسان رضوی گفت: هرگونه اقدامی برای تحول اداری باید موجب رضایت‌مندی مردم شود برای همین دستگاه های اجرایی باید به سمت فرایندهای اداری بروند که موجب نارضایتی ارباب رجوع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علیرضا رزم حسینی در جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری که در محل دفتر استاندار برگزار شد، گفت: آثار هر گونه اقدامی که در جهت تحول اداری انجام می دهیم باید در سلامت اداری، فضای کسب و کار و در کاهش هزینه ها خودش را نشان بدهد یا به عبارت دیگر موجب روان سازی در خدمات شده و رضایتمندی را ایجاد کند.

وی اذعان کرد: برنامه های ارائه شده در خصوص سلامت اداری به نوبه خود خوب هستند اما این مسائل باید به صورت عملیاتی اجرایی شود تا آثار خودش را در بدنه دولت نشان بدهد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید دیوار بزرگ بی اعتمادی برخی مردم نسبت به دستگاه های اجرایی را برداریم و مردم پیشنهادات سازنده خود را به راحتی بتوانند مطرح کنند و البته این پیشنهادات به دست مدیران برسد تا تصمیمات سازنده ای گرفته شود.

رزم حسینی در همین رابطه افزود: باید به سمت حذف فرایندهایی برویم که موجب نارضایتی ارباب رجوع می شود .

خراسان رضوی کسب و کار مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر