کد خبر: 768423 A

نوروزی عنوان کرد؛

رئیس کمیسیون اقتصادى و سرمایه گذارى شوراى شهر مشهد گفت: موضوع انتقال ایستگاه راه آهن به خارج از مشهد سخت نیست و کاری ممکن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، احمد نوروزی درباره جابجایى فرودگاه بین‌المللى مشهد و ایستگاه راه‌آهن اظهارداشت: مدیریت‌شهرى و کمیسیون ماده 5 مى‌توانند در ارتباط با بحث پتانسیل‌هایى که روى اراضى فعلى فرودگاه است، کمک کنند تا با تعریف کاربرى‌هاى مناسب بتوان بخشى از هزینه‌ها را از این محل تأمین کرد. جابجایى فرودگاه کارى سخت ولى ممکن است؛ این جابجایى به‌دلیل آلودگى‌هاى هوا و آلودگى صوتى یکى از نیازها و ضرورت‌هاى مشهد محسوب مى‌شود.

وى با تأکید مجدد بر ضـرورت جابجایى فرودگاه، آن را نیازمند عزمى ملى از سوى مجموعه‌هاى مختلف شامل مدیران شهرى، استانى و کشورى دانست و گفت: در صورتى که جابجایى در قالب یک برنامه و طرح مشخص باشد، مى‌توان به آن خوشبین بود.

نوروزى در تشریح حمایت‌هاى مدیریت شهرى از جمله شوراى‌شهر و شهردارى به منظور جابجایى فرودگاه، تصریح کرد: این مجموعه و کمیسیون ماده 5 مى‌توانند در ارتباط با بحث پتانسیل‌هایى که روى اراضى فعلى فرودگاه است، کمک کنند تا با تعریف کاربرى‌هاى مناسب بتوان بخشى از هزینه‌ها را از این محل تأمین کرد.

عضو شوراى‌شهر مشهد درباره صحبت‌هایى که براى جابجایى ایستگاه راه‌آهن مطرح شده نیز خاطرنشان کرد: این جابجایى از انتقال فرودگاه ساده‌تر است و در دنیا نمونه‌هاى فراوانى از این قبیل اقدام‌ها داریم.

وی در پایان گفت: راه‌آهن مشهد موجب از هم گسیختگى بین دو بخش از شهر مشهد و مانع از اتصال مناسب آنها شده، چراکه طول زیادى از راه‌آهن از درون شهر عبور مى‌کند.

راه آهن سرمایه فرودگاه مشهد ایستگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر