کد خبر: 768018 A

وارثی به ایلنا خبرداد:

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: از سوی پایگاه‌های خدمات اجتماعی استان قزوین به 18 هزار و 165 نفر خدمت مددکاری، روانشناسی، بهداشتی درمانی، حقوقی و آموزشی در مناطق حاشیه وآسیب‌خیز ارائه شده است.

علیرضا وارثی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین اظهار کرد: اداره کل بهزیستی استان قزوین در سال93 پس از شناسایی مناطق آسیب‌خیز اقدام به راه‌اندازی 4 پایگاه خدمات اجتماعی در شهرهای تاکستان، اقبالیه، الوند و قزوین کرد که در سال 97 پایگاه الوند به دلیل آسیب‌خیز بودن مهرگان به این شهرک انتقال یافت.

وی افزود: این پایگاه‌ها با اهدافی همچون شناسایی مسائل و مشکلات ساکنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی، آگاه‌سازی گروه‌های هدف برای شناخت نیازها و مشکلات، آشنایی گروه‌های هدف با منابع موجود و برنامه‌ریزی و اقدام در جهت رفع مشکلات مناطق فعالیت می‌کنند.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین افراد در معرض آسیب یا آسیب؟‌دیده اجتماعی شامل زنان و دختران در معرض آسیب، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارت‌های زندگی و کودکان خیابانی را از جامعه هدف پایگاه خادمات اجتماعی در این استان برشمرد و تصریح کرد: کودکان در معرض آزار یا آزاردیده، کودکان بد سرپرست ، کودکان بی سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل ، بچه‌های طلاق، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان زیر 6 سال منطقه مورد نظر و تمام افرادی که به نوعی با بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی روبه رو شده‌اند از دیگر جامعه هدف پایگاه خدمات اجتماعی استان محسوب می‌شوند.

وارثی اضافه کرد: سال گذشته از سوی چهار پایگاه خدمات اجتماعی استان قزوین 15 هزار و 127 نفر در مناطق دارای پایگاه شناسایی شده‌اند و برای یک هزار و 36 نفر پرونده تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته همچنین از سوی پایگاه‌های خدمات اجتماعی به 18 هزار و 165 نفر خدمت مددکاری، روانشناسی، بهداشتی درمانی، حقوقی و آموزشی در مناطق حاشیه وآسیب‌خیز ارائه شده است.

این مسئول تصریح کرد: آنچه که باید بر آن تاکید شود این است که در حال حاضر مساله سکونت‌گاه‌های غیر رسمی یک  واقعیت است که باید با اتخاذ تدابیر منطقی درباره آن اقداماتی انجام شود و این اقدامات صرفا نباید برنامه‌ریزی فضای کالبدی باشد.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین افزود: لازم است برنامه‌ریزی‌های اجتماعی نیز صورت گیرد و مردم به صرف زندگی در مناطق غیررسمی نباید از حداقل خدمات اجتماعی محروم شوند که در صورت محروم شدن، می‌تواند پیامدهای منفی برای جامعه داشته باشد.

وارثی ادامه داد: بنابراین نقش پایگاه‌های خدمات اجتماعی، شناسائی، آگاه‌سازی عمومی، معرفی خدمات سازمان، و مداخله در موارد ضروری است.

وی اضافه کرد: با توسعه شهرنشینی از دهه‌های گذشته سکونت‌گاه‌های غیر رسمی که از آنها با عناوین مختلف از جمله مناطق حاشیه‌نشین، خودرو، خودانگیخته، غیرمجاز، نابسامان و نامتعارف نیز یاد می‌شده،  افزایش یافته و توجه به این مناطق باید پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استان قزوین بهزیستی روانشناسی شهرنشینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر