کد خبر: 767680 A

در خراسان رضوی صورت خواهد گرفت؛

امسال ۳۰۰حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی، در خراسان شمالی مسدود می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی گفت: بر اساس برنامه ریزی انسداد چاه‌های غیرمجاز در خراسان شمالی انجام شده، امسال 300حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی، در خراسان شمالی بسته می شود.

وحید واسطه افزود: با بسته شدن این تعداد چاه، 2 میلیون متر مکعب در برداشت از منابع زیرزمینی آب دشت‌های استان صرفه‌جویی می شود.
 
در خراسان شمالی سه هزار و 751حلقه چاه غیرمجاز آب، شناسایی شده که از این منابع آبی، 34میلیون مترمکعب آب برداشت می شود. 
 
پارسال 110حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در استان بسته شد که 64هزار مترمکعب در مصرف آب زیر زمینی صرفه جویی شد.

خراسان رضوی خراسان شمالی صرفه جویی کشاورزی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر