کد خبر: 764853 A

شهبازی تاکید کرد:

استاندار البرز با تاکید بر اینکه باید از امور میلی پرهیز کنیم، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که سازمان ها، ادارات، دستگاه ها و نهادها در بخش های دولتی و غیردولتی به سمت و سوی اقدامات پژوهشی سوق پیدا کرده و برای خدمات نوین به مردم، بروز شوند.

به گزارش ایلنا، عزیزاله شهبازی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان، 2 ماموریت اساسی را محور امور استان در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری برشمرد و افزود: باید براساس پژوهش های تخصصی نسبت به احصا مسائل، مشکلات  و گرفتاری های مردم بپردازیم که اقدامات و برنامه های استان طبق این مطالعات به صورت علمی صورت گیرد.

استاندار البرز اضافه کرد: این روزها در البرز تحقیقات و پژوهش در راس امور قرار گرفته و در بخش های مختلفی در حال تهیه و تدوین سند در راستای رشد و توسعه استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید از امور میلی پرهیز کنیم، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که سازمان ها، ادارات، دستگاه ها و نهادها در بخش های دولتی و غیردولتی به سمت و سوی اقدامات پژوهشی سوق پیدا کرده و برای خدمات نوین به مردم، بروز شوند.

شهبازی افزود: گاهی تصمیم سازی ها در اتاق های دربسته صورت می گیرد که در این رابطه خروجی مطلوبی برای گروه های هدف در بر ندارد.

وی عنوان کرد: باید با بهره برداری از گروه های علمی و تخصصی و ظرفیت دانشگاه های استان، تصمیم سازی ها پژوهش محور و در راستای رضایتمندی جامعه هدف صورت گیرد.

استاندار البرز گفت: دانشگاه های می توانند طی تعامل و همپوشانی نسبت به ارائه طرح ها و برنامه های کاربردی برای استان با بهره گیری از نیروهای علمی قدرتمند، اقدام کنند.

 

استاندار البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر