کد خبر: 763369 A

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین در پی اظهارنظر یکی از اعضای شورای‌شهر قزوین مبنی بر عدم نگهداری از بناهای تاریخی گفت: وظایف و مسئولیت‌‌های سازمان میراث‌فرهنگی در کشور توسط قانون و مقررات تدوین شده و وظیفه اداره کل میراث‌فرهنگی در اجرای این مصوبات واضح و روشن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا خزائلی با اشاره به اهمیت و ارزش آثار تاریخی افزود: اداره کل میراث فرهنگی موظف به نگهداری و پاسداری از آثار تاریخی اعم از منقول و غیر منقول، ملموس و ناملموس، ثبت شده، در جریان ثبت و دارای ارزش است تا این آثار ارزشمند که در نزد ما به امانت قرار گرفته برای نسل آینده حفظ گردد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان افزود: این آثار بخشی از هویت و تاریخ کشور و شهر ما را تشکیل می دهند و نظر عضو شورای اسلامی شهر قزوین در انجام وظایف حقوقی اداره کل میراث فرهنگی تاثیر نداشته و خللی ایجاد نخواهد کرد.

 

استان قزوین شورای شهر قزوین بناهای تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر