کد خبر: 761970 A

توکلی مطرح کرد:

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: حفظ کیان پرستاری بر همه واجب و لازم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، سید جواد توکلی در این رابطه گفت: ما نه تنها خواهان حذف یا ادغام پست معاونت پرستاری در وزارت بهداشت نبوده و نیستیم، بلکه عقیده داریم معاونت پرستاری باید از رده متناظر در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برخوردار بوده و به‌جای زیرمجموعه معاونت درمان بودن باید هم‌طراز و کنار سایر معاونت‌ها به فعالیت خود ادامه داده و بازوی اجرایی قوانین مخصوص پرستاری باشد.

وی افزود: اینکه همواره نقد ما به ضعف عملکرد افراد حاضر در معاونت پرستاری بوده، دلیلی برای موافق دانستن ما به حذف یا ادغام این معاونت با سایر رده ها نیست.

توکلی تصریح کرد:امروز ایجاد تفرقه و جدایی انداختن بین پرستاران در رده های مختلف به هیچ وجه جایز نبوده و لازم است پرستاران با حفظ هوشیاری خود اخبار مربوط به حرفه ی خود را به درستی دنبال و رصد نمایند و در صحنه ی فعالیت های حرفه ای و دفاع از قوانین و نهادهای قانونی مربوط به پرستاری همواره حاضر و ناظر باشند.

وی در خصوص پرستاران شرکتی نیز گفت:پرستاران شرکتی در ارائه ی خدمت و داشتن مسئولیت در قبال بیماران هیچ تفاوتی با پرستاران رسمی ندارند و شرح وظایف همه ی پرستاران با هر نوع رابطه ی استخدامی،  مشترک و همسان است، بنا بر این در دریافت حقوق و مزایا و استفاده از امکانات محل به کار گیری نیز نباید تفاوتی بین پرستاران شرکتی و سایر همکارانشان قائل شد.

عضو هیت مدیره نظام پرستاری مشهد ادامه داد: از آنجا که پرستاری به عنوان یک حرفه ی تخصصی و شغلی حاکمیتی شناخته شده است. کمترین وظیفه ی حاکمیت به رسمیت شناختن حقوق قانونی همه ی پرستاران در همه ی رده ها و رشته های شغلی است.

وی افزود: اگر بنا بر سیاست کوچک سازی دولت ، امکان استخدام پیمانی و رسمی پرستاران فراهم نباشد، این دلیلی بر محروم ماندن پرستاران شرکتی از حقوق و مزایای اولیه ی خود، نمی‌تواند باشد.

توکلی در پایان گفت: اگر چه توصیه و پیشنهاد ما به کارگیری پرستاران حداقل به صورت قرار داد مستقیم با خود مراکز و سپس تبدیل وضعیت استخدامی با مجوزهای دریافتی از مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه است، اما در مورد پرستارانی که فعلا به صورت شرکتی به همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها مشغول هستند انتظار این است که امتیازات محدود موجود از قبیل سلف سرویس و پارکینگ و اتاق های رست در شان همه ی پرستاران و امکانات رفاهی و رعایت عدالت در برنامه ریزی و شیفت بندی ، برای این گروه از همکاران نیز، مد نظر قرار گیرد.

علوم پزشکی مشهد نظام پرستاری نظام پرستاری مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر