کد خبر: 761173 A

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

شهردار مشهدریزه در بخش میان‌ولایت شهرستان تایباد، گفت: پارسال تفریغ بودجه این شهرداری نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 126 درصد افزایش داشته است.

مهرداد کریم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تایباد، اظهار داشت: این افزایش نشان از عملکرد بهتر شهرداری شامل اقدامات درآمدی و درآمدهای وصول شده و همچنین عملکرد هزینه اجرای پروژه های عمرانی، خرید ماشین آلات خدماتی و ... در سال 97 بوده است. 

وی ارزش مجموع تفریغ بودجه عملکرد سال گذشته این شهرداری را 48 میلیارد و 679 میلیون 412 هزار و 766 ریال اعلام کرد و افزود: از این مبلغ 66 درصد صرف هزینه های عمرانی و 34 درصد مربوط به هزینه‌های اداری و خدماتی است.

شهردار مشهدریزه با اشاره به منابع درآمدی این شهرداری مطرح کرد: این منابع از محل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی، از محل بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتقالی شهرداری، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی، اعانات، هدایا و دارائی‌ها و همچنین از محل سایر منابع تأمین اعتبار، تامین می‌شود.

 وی درآمدهای ناشی از عوارض عمومی را اینگونه اعلام کرد: این درآمدها شامل وصولی توسط سایر  موسسات، عوارض به ساختمانها و اراضی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و نیز عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدمات است. 

کریم‌زاده وصول توسط شهرداری و سایر موسسات و سهمیه از عوارض وصول متمرکز را جزء منابع درآمدی ناشی از عوارض اختصاصی دانست. 

وی منابع هزینه ای شهرداری را بدین شرح اعلام کرد: این هزینه ها شامل وظیفه خدمات اداری، شهری و عمران است که هر بخش طبق برنامه ریزی های انجام شده به تفکیک اقدامات مربوطه را انجام می دهند. 

وی تصریح کرد: خدمات اداری و شهری کلیه موارد مربوط به حق و حقوقات پرسنل اداری، خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی و کمک به بودجه شهرداری و شهر و همچنین خرید لوازم یدکی و تأمین ماشین آلات و دیون و... را دربردارد. 

کریم‌زاده با اشاره به هزینه وظیفه خدمات عمران اظهار داشت: برنامه‌ریزی توسط شهرداری، شامل طرح‌های تملک و مطالعاتی شهر، جمع آوری آب‌های سطحی داخل شهر، حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهری، ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر ها، بهبود محیط شهری، ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری، ایجاد تأسیسات درآمد زا، ماشین مکانیزه جاروب خیابانی و دیون پرداختی عمرانی شهرداری است. 

بودجه درآمد شهرداری برنامه ریزی گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر