کد خبر: 761064 A

اسماعیلیان مطرح کرد:

​مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: امسال از حالت اضطرار در تامین آب خارج شده ایم ولی هنوز حدود نیمی از ظرفیت سدها خالی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، حسین اسماعیلیان در این رابطه گفت: 55 درصد از نیاز آب مشهد از سدهای طرق، دوستی، ارداک و کارده تامین می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به بارشهای اخیر هم اکنون 60 درصد ظرفیت سد دوستی، 30 درصد ظرفیت سد کارده، 70 درصد ظرفیت سد ارداک و 60 درصد ظرفیت سد طرق آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: با بارندگی های امسال شهر مشهد از نظر تامین آب شرب از وضعیت خیلی قرمز خارج شده اما کماکان در کوتاه مدت و بلندمدت با مشکل تامین آب مواجهیم و تاثیر بارندگی های یکساله تاثیر چندانی بر بهبود سفره های زیرزمینی ندارد.

وی افزود: پارسال برنامه ریزی ها برای تامین نیاز آب امسال مشهد بدون استفاده از ظرفیت سد دوستی بود و پروژه های اضطراری نیز برای این شرایط پیش بینی شد که این پروژه ها به روال قبل ادامه دارد و پیگیری می شود. 6 هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های تامین آب مشهد در بخشهای مختلف نظیر حفر چاه، مدیریت مصرف، ادامه پروژه جمع آوری چاه های آب و شناسایی چاه های کشاورزی مورد نیاز است.

اسماعیلیان گفت: تامین اعتبار از چالشهای اصلی ما در اجرای پروژه هاست، اواخر پارسال نیز درخواست تخصیص اعتبار برای اجرای این پروژه ها طی مکاتبه ای از سوی وزیر نیرو به رئیس جمهوری ارسال شد که پیگیر آن هستیم.

وی افزود: کماکان برنامه ریزی برای کاهش 20 درصدی مصرف آب در مشهد از طریق مدیریت مصرف، آموزش و استفاده از لوازم کاهنده آب ادامه دارد و پارسال به رغم افزایش چهار درصدی مشترکان، میزان استحصال آب از منابع زیرزمینی نسبت به سال 96 حدود 3.8 درصد کاهش یافت.
هر شهروند مشهد در شبانه روز 120 لیتر آب مصرف می کند.

شرکت آب و فاضلاب کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر