کد خبر: 761061 A

به گزارش ایلنا مطرح شد:

رئیس مجمع خیرین شهرستان تایباد گفت: اجتماعی شدن سلامت یک ضرورت است نه یک انتخاب و وضعیت جامعه این ضرورت را ایجاد کرده از این رو نیاز می باشد در حوزه بهداشت و درمان بیشتر کار شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در تایباد، علی ابوبکری در این رابطه اظهار داشت: حرکت خیرین در کارهای خیر، علاوه بر رضایت و رفاه مردم، خشنودی خدا را نیز به همراه دارد.

وی هدف از تشکیل مجمع خیرین سلامت این شهرستان را این گونه اعلام کرد: یکپارچه سازی خیرین، جلب مشارکت و مدیریت کمک های مردمی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت بهداشت و درمان شهرستان از مهمترین اهداف این مجمع است. 

در ادامه این نشست شهردار تایباد گفت: توسعه فضاهای درمانی درجهت سهولت استفاده بیماران نقاط مختلف در این شهرستان یکی از اقدامات موثری است که باید این مجمع انجام دهند و در این زمینه این شهرداری آنچه در توان داشته باشد برای کمک انجام خواهد داد. 

ایوب سیدالحسینی افزود: جامعه امروز ما نیاز به خیرخواهی دارد و همه باید درحد توان در این زمینه کمک کنند.

وی تصریح کرد: مهمترین کار خیر، مشارکت در بخش سلامت است زیرا برای اجرای تمام کارها به انسانهای سالم نیازمندیم.

 رئیس شورای شهر تایباد نیز افزود: با مشارکت خیران و استفاده از ظرفیت مردمی می توان گام های اثربخش در زمینه بهداشت و درمان برداشت.

شیراحمد جهانی مطرح کرد: شناسایی بیماران محروم شهرستان و پرداخت کمک هزینه های درمانی به این قشر از اولویت های مجمع خیرین سلامت در این است.  

وی تصریح کرد: کمک به بیماران نیازمند و از همه مهمتر کمک به زیرساخت های درمانی شهرستان از دیگر اهداف این مجمع است.

بهداشت و درمان سلامت شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر