کد خبر: 760966 A

امروز انجام شد؛

معاون وزیر کشور با همراهی استاندار البرز از چند واحد صنعتی و پزشکی مستقر در مجموعه اقتصادی پیام البرز دیدن کردند.

به گزارش ایلنا، بعد از ظهر چهارشنبه توسط بابک دین پرست معاون وزیر کشور و عزیزاله شهبازی استاندار البرز از سالن ساخت یک برند لوازم خانگی بازدید شد.

در ادامه نیز از مرکز سرطان شناسی کشور مستقر در مجموعه اقتصادی و فرودگاهی پیام اولین نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت در کشور مستقر در این مجموعه بازدید به عمل آمد.

 

معاون وزیر کشور استاتدار البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر