کد خبر: 760959 A

از سوی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی؛

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه ایمنی در کارگاه های سنگبری به استانها ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، آیین نامه ایمنی در کارگاه های سنگبری مشتمل بر 57 ماده که در جلسه مورخ 9/7/1397 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 17/10/1397 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و به استانها و استان البرز نیز برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغ شورای عالی حفاظت فنی، آیین نامه ایمنی در کارگاه های سنگبری با هدف صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در فرایندها و فعالیت های مرتبط با سنگبری تدوین شده  و در تمام کارگاه های سنگبری مشمول قانون کار ، لازم الاجرا است.

بر اساس این آئین نامه کارفرمایان کارگاه های سنگبری فعال ، مکلف به رعایت تمام مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و دیگر قوانین و مقررات جاری کشور هستند و کارفرمایانی که در نظر دارند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاه موجود را توسعه دهند، مکلفند مطابق ماده 87قانون کار، نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را به لحاظ پیش بینی مسائل حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال کنند.

همچنین بر اساس مواد این آیین نامه کارفرما مکلف به انجام فرایند مدیریت ریسک، شامل شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار است و باید مستندات مرتبط با این موضوع را تهیه و هر سال بازبینی و به روز رسانی کند و یک نسخه از آن باید همواره در محل کارگاه برای ارائه به بازرسان کار موجود است.

 

 

آیین نامه ایمنی کارگاه تولیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر