کد خبر: 760371 A

نعمت احمدی:

یک وکیل دادگستری اقدام شورای شهر مشهد را برای تدوین منشور حقوق شهرنشینی شروع خوبی به منظور زندگی باکیفیت در این شهر دانست.

نعمت احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: در صورتی که این برنامه مدیریت شهری مشهد موجب تحول در ساختار و زیرساخت.های این شهر و آشنایی مردم با حقوق خودشان شود و البته این توجه از سوی مسئولان و شهروندان این شهری به مسایل حقوقی استمرار یابد به طور جدی می تواند نتایج مفیدی برای شهر مشهد به دنبال داشته باشد.

به گفته وی، این اتفاق را در وضعیتی که مردم ایران نه با حقوق خصوصی آشنایی دارند و نه با حقوق عمومی، باید به فال نیک گرفت، آن‌هم در شرایطی که مدیریت شهری مشهد برای مطالبه‌گری مردم در تلاش است تا مسایل حقوقی را از طریق رسانه‌های شهری به آنها یادآوری کند.

این حقوقدان با بیان اینکه وقتی می توان کیفیت زندگی در شهر را ارتقا داد که مردم پرسشگر باشند، افزود: وقتی ساختارهای رسمی پاسخگو نباشند و از سویی مردم هم پرسشگر نباشند توسعه متوازن در مقیاس شهری محقق نخواهد شد.

احمدی تنظیم منشور «حقوق شهرنشینی» از سوی شورای شهر مشهد و اجرای صحیح آن را قدمی در پیشبرد حقوق مردم ارزیابی کرد و گفت: باید از هر حرکتی به وسیله هر نهاد و مجموعه‌ای که موجب آرامش مردم شود استقبال کرد؛ بنابراین اگر مدیریت شهری مشهد فقط به نوشتن متن حقوقی اکتفا نکند و آن را به منصه ظهور برساند، به مرور زیرساخت‌های شهر متناسب با زندگی برای همه اقشار جامعه ایجاد خواهد شد.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، اگر مدیریت شهری مشهد عزمی برای تدوین منشور حقوقی ویژه زیست‌بوم مشهد تدوین داشته‌اند در واقع آنها به اسلوب شهرسازی مطابق با ویژگی های شهر مشهد توجه کرده‌اند. این حرکت آغاز خوبی برای افزایش کیفیت زندگی مردمان این شهر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در ایران کمبود قانون وجود ندارد، تاکید کرد: فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی و شهرنشینی و مسایل مربوط به حقوق فردی و آزادی است. بنابراین در این حوزه خلایی احساس نمی شود با این حال اگر اقدامی موجب تحول و آشنایی مردم با حقوق شان شود پسندیده و ارزشمند است.

احمدی با اشاره به وضعیت شهرسازی شهرهای پیشرفته دنیا، اظهار کرد: در شهری مثل پاریس خیابانی را نخواهید دید که از نظر هندسی تورفتگی یا برآمدگی داشته باشد یا در شهرهای جدید همچون باکو نیز وضع به همین شکل است چراکه مدیریت شهری این شهرها به حقوق مردم توجه کرده‌اند اما به عنوان مثال در مرکز تهران شما خیابان‌هایی مشاهده می‌کنید که ظاهر هماهنگ و دارای منطق منسجم ندارند درحالی که در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری یا دانشگاه تهران قرار دارند. 

به گفته این حقوقدان، باید از هر فعالیت و حرکتی که موجب رعایت موازین ساخت و ساز و بهبود ساختارهای زندگی شهری می شود، حمایت کرد آن هم در شرایطی که سواد حقوقی در مدارس ایران وجود ندارد و اطلاعات مردم در این زمینه بسیار پایین است.

احمدی اظهارامیدواری کرد: تداوم چنین برنامه هایی آغازی برای مطالبه گری و پرسشگری مردم و پاسخگویی مسئولان باشد.

حقوق شهرنشینی مشهد دادگستری شورای شهر مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر