کد خبر: 751888 A

نوبندگانی خبر داد:

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت نیروی انتظامی از نماینده بوشهر در مجلس خبر داد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت ناجا و فرمانده نیروی انتظامی از نماینده بوشهر در مجلس خبر داد.

جمالی نوبندگانی اظهار داشت: شکایتی از سوی ناجا و فرمانده نیروی انتظامی دیلم علیه عبدالحمید خدری به دست ما رسیده که بررسی خواهد شد.

 

نیروی انتظامی عبدالحمید خدری ینده بوشهر، گناوه و دیلم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر