کد خبر: 747774 A

121 منزل مسکونی در نقاط شهری و روستایی براثر بارندگی و نیز فرسوده بودن بنا دچار خسارت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا مجتبی شاکری فرماندار خلیل آباد، اظهار کرد:بارندگی‌ها و سیلاب اخیر در این شهرستان بیش از 70 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است. 

  وی افزود:تأسیسات شهری و روستایی، تأسیسات آب و فاضلاب، محصولات کشاورزی ،تاسیسات آبخیزداری ومنابع طبیعی وآثار وابنیه تاریخی ومیراث فرهنگی و منازل مسکونی در سیل اخیر بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شده است.

فرماندار خلیل آباد اظهار داشت:در بخش کشاورزی به محصولات  باغات انارو زعفران در سطح 41 هکتار بین33تا50درصد ومحصول زراعی گندم در سطح 5 هکتار حدود ۲۵ تا 50 درصد خسارت واردشده، که برآورد  کل خسارت دراین بخش 6 میلیارد و415 میلیون ریال  است.

وی تصریح کرد : سیل همچنین به  بندهای ذخیره آب  و 30هزار هکتارمراتع وتاغزارهای شهرستان بیش از 13  میلیارد و 50۰ میلیون ریال خسارت وارد کرده است.

فرماندار خلیل آباد افزود:  ۱21 منزل مسکونی در نقاط شهری و روستایی براثر بارندگی و نیز فرسوده بودن بنا ،دچار خسارت شدند که ۸ واحد از این منازل در سطح شهر خلیل آباد وکندر و113 واحد در روستاهای بخش مرکزی و ششطراز خسارت دیدند که بیش از 30 میلیارد و 950میلیون  ریال برآورد خسارت شده است.

وی همچنین گفت :خسارت به تاسیسات و30  کیلومتر خط انتقال آب شرب روستایی وشهری  بیش از1300 میلیون ریال برآورد شده است که کمک استان را می طلبد.

شاکری  افزود :خسارت وارده به راه روستایی و تاسیسات ومعابر شهری خلیل آباد وکندر بالغ بر 17میلیارد و740 میلیون ریال از دیگر خسارت وارده درسیل اخیر میباشد.  

فرماندار خلیل آباد خسارت به آثار و ابنیه تاریخی ومیراث فرهنگی بالغ بر 500 میلیون ریال  برآورد شده است.

خسارات سیل 98 خلیل آباد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر