کد خبر: 744464 A

خاموشی به احترام طبیعت؛

امسال نیز اصفهان همراه با صندوق جهانى طبیعت "ساعت زمین" را در حاشیه زاینده رود برگزار می کند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، "ساعت زمین" یک رویداد جهانى سازماندهى شده توسط صندوق جهانى طبیعت است که در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می‌شود. خانواده ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌هاى الکتریکى غیر ضرورى خود به مدت یک ساعت این طرح را یادآورى مى‌کنند.

 شهر اصفهان نیز چند سالی است که این رویداد را برگزار می‌کند. سال گذشته عمارت تاریخی چهلستون به مدت یک ساعت خاموش شد و امسال باتوجه به جاری بودن آب در بستر رودخانه زاینده رود، این مراسم در ضلع جنوبى پل تاریخی خواجو برگزار مى شود. 

این مراسم روز شنبه ١٠ فروردین از ساعت ٢٠:٣٠ تا ٢١:٣٠ در ضلع جنوبى پل تاریخى خواجو برگزار می شود.

اصفهان خانواده زمین طبیعت ساعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر