کد خبر: 740825 A

دادستان مرکز استان خبر داد:

سید یونس حسینی عالمی با اشاره به بازداشت نایب رئیس شورای شهر کتالم و سادات شهر، افزود: پیش از این رئیس شورای شهر رامسر نیز به دلیل مشابه بازداشت شده بود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سید یونس حسینی عالمی در این باره گفت: در پی وصول گزارش علیه نایب رئیس شورای شهر کتالم و ساداتشهر شهرستان رامسر دائر بر جرائم مالی دستورات قضایی لازم در این خصوص صادر شد.

دادستان مرکز استان  افزود: بر این اساس نایب رئیس شورای شهر کتالم و سادات شهر با صدور قرار بازداشت موقت توسط یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر به زندان معرفی شده و جهت انجام تحقیقات در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفت.

حسینی عالمی یادآور شد: پیش از این نیز رئیس شورای شهر رامسر به همین اتهام بازداشت شده بود.

 

استان مازندران روابط عمومی زندان شورای شهر دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر