کد خبر: 732823 A

مدیرعامل سابق فولاد مبارکه سپاهان:

مدیرعامل سابق فولاد مبارکه سپاهان گفت: ریشه همه مشکلات به اقتصاد مربوط است. هرگاه اوضاع اقتصادی بد باشد، شاهد افزایش مشکلات فرهنگی و اجتماعی هستیم.

بهرام سبحانی نیز در ادامه با اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان بازوی کمکی می‌تواند نقش موثری در کاهش مشکلات اقتصادی داشته باشد و در کنار دولت و بر اساس شاخص ها به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

وی پراید 8 میلیونی را حاصل اقتصاد بیمار دانست و افزود: به همین دلیل است که می‌گوییم اقتصاد ما شاخص می خواهد و علت‌های اصلی اقتصاد بیمار با دانستن همین مسائل مشخص خواهد شد.اتاق بازرگانی باید بر اساس شاخص ها حرکت کند تا بتواند اثر بخش باشد.

عضو تشکل تولید و تجارت تصریح کرد: زمانی اصفهان سرآمد همه مسائل بود، اما امروزه در بسیاری از آمارها از جمله شاخص محیط کسب و کار و کاهش سرمایه اجتماعی در رده پایین قرار گرفته و طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی سرمایه گذار اصفهانی از این شهر در حال فرار است.

وی اضافه کرد: وقتی فرزندان ما بیکار باشد طبیعی است که در شهر پرخاشگری کند و از طرف دیگر کارمند ما رشوه می گیرد همه این مسائل ریشه در اقتصاد دارد که باعث شده فرهنگ ما خراب شود.

سبحانی خاطر نشان کرد: اگر کارهای ریشه‌ای در حوزه آب شده بود ما دیگر مشکلات امروز را نداشتیم و با زاینده‌رود خشک روبرو نبودیم به همین دلیل است که ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است.البته همه مسائل برعهده اتاق بازرگانی نیست اما در حد وظایف خود عمل کرده است. کافی است مشکلات را ریشه یابی کنیم و با رفع موانع در صدد رفع مشکلات بر آییم.

 

اقتصاد تجارت فرهنگی و اجتماعی فولاد مبارکه مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر