کد خبر: 726024 A

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی عنوان کرد؛

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: اعضای مجمع با تمام توان از طرح‌های کار آفرینی و اقتصادی حمایت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا از مشهد، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در جلسه امروز  اتاق بازرگانی مشهد گفت: به‌علت نبود اشتغال پایدار، صدها روستا درخراسان رضوی خالی از سکنه شده‌اند و این درحالی ست که تمام این  روستاها دارای آب و برق و جاده و...هستند.

وی افزود: توسعه اقتصادی درتمام دنیا بر چهار مبنای نگاه مثبت به کار و کارآفرینی، امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی اداری و نظارت دولت‌ها و نه دخالت نابجای آنها در اقتصاد است.

بنایی گفت: دولت تاجر خوبی نیست و در هیچ کجای دنیا صادرکننده و واردکننده موفقی هم نبوده است؛ در حال حاضر هزینه های بالای اداره کشور کمرشکن شده و بخش اعظم منابع مالی که باید در تولید و توسعه هزینه شود برای اداره خود دولت هزینه می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: اعضای مجمع نمایندگان استان با تمام توان از طرح‌های کارآفرینی و توسعه اقتصادی خراسان رضوی حمایت می کنند.

استان خراسان رضوی جاده خراسان رضوی دولت مجمع نمایندگان خراسان رضوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر