کد خبر: 712230 A

سید موسی خادمی:

استاندار لرستان گفت: برخی مراکز ترک اعتیاد تنها با اهداف اقتصادی ایجاد شده اند که عملکرد آنان موفقیتی برای مراجعه کنندگان و جامعه نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، سید موسی خادمی شامگاه امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در محل استانداری افزود: این مراکز برخی اوقات دچار تضاد منافع می‌شوند و از افزایش تعداد معتادان سود می‌برند.

وی اظهار داشت: باید مراقب بود که استانداردها در مراکز ترک اعتیاد رعایت شود چراکه واگذاری معتادان به مراکزی که تنها نگاه اقتصادی دارند، انسانی نیست. اعتیاد یک معضل مهم اجتماعی و گزارش‌های ارائه شده در استان بیانگر تلاش‌های بسیار در این حوزه است.

وی تصریح کرد: فعالیت دستگاه‌های نظامی اطلاعات، سپاه و قضایی در مقابله و جلوگیری از عرضه مواد مخدر و همچنین اقدامات فرهنگی و درمانی استان قابل تقدیر است .

استاندار لرستان گفت: اعتیاد پدیده نامبارک و خطرناکی است که در طول تاریخ بشر وجود داشته و قابل حذف نیست اما می‌توان آن را کاهش داد و مدیریت کرد. هرچند اعتیاد گسترش یافته، سن مصرف پایین آمده و سهم خانم‌ها رو به افزایش است اما باید تلاش کرد آثار این پدیده به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: در این راستا علاوه بر اقدامات مقابله‌ای، برخوردهای سخت و جلوگیری از عرضه باید از افراد بهبود یافته نیز به درستی صیانت شود. اعتیاد یک پدیده روانی، اقتصادی و اجتماعی است که جنبه‌های مختلف دارد که همه اقشار جامعه در هر شرایط و گروهی درگیر آن می‌شوند که به همین نسبت درمان آن سخت می‌شود.

استاندار لرستان گفت: باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام شود که افراد بهبود یافته به جامعه بازگردند و به نیروی مولد تبدیل شوند نه اینکه اقتصاد را فلج کرده و جامعه را دچار مشکل کنند. نظام ما بیش از هر نظام دیگری در جهان به موضوع مبارزه و مقابله با مواد مخدر توجه کرده و شهید داده است.

مواد مخدر استان لرستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر