کد خبر: 708095 A

در بازرسی از یکدستگاه اتوبوس؛

ماموران انتظامی کامه حین بازرسی از اتوبوس تعداد 26 عدد طوطی غیرمجاز را کشف کردند.

به گزارش ایلنا، ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید شیردل کامه این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از استان های جنوبی به سمت مشهد در حرکت بود، مشکوک و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

ماموران ایستگاه پس از هدایت اتوبوس به داخل ایستگاه در بازرسی دقیق از این خودرو تعداد ۲۶ عدد طوطی خارجی غیرمجاز و تعداد ۴۰ ثوب شلوار خارجی غیرمجاز، مجموعا به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال که در جعبه بغل اتوبوس جاساز شده بود را کشف کردند.

خراسان رضوی طوطی شهید شیردل کامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر