کد خبر: 707893 A

دادستانی ایلام:

بیش از 1800 کلاس درس در استان ایلام نیازمند استانداردسازی وسایل گرمایشی است.

به گزارش ایلنا، دادستان ایلام به اداره کل آموزش و پرورش 72 ساعت مهلت داده است تا لسیت مدارس فاقد استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس سیستم گرمایشی غیر استاندارد را احصا و به این دادستانی ارائه دهد. آمارها نشان می‌دهد یک هزارو 856 مدرسه فاقد سیستم گرمایشی استاندارد هم اکنون در ایلام فعال است. که این خود می‌تواند آبستن حادثه‌ای تلخ از جنس حوادث گذشته دانش آموزان در سطح کشور باشد.
 
هرچند عوامل دیگری چون ورودی‌ها‌ی مدارس، درب‌کلاس‌ها، خروجی‌ها و معابری که فضای آموزشی در آن قرار گرفته است را می‌توان به عوامل زمینه ساز و حادثه‌آفرین آتش‌سوزی در مدارس اضافه کرد ولی منشا اصلی همان استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد و خطرساز در مدارس و فضاهای آموزشی است.
 
به همین منظور بود که  افشار خسرو زاده، دادستان ایلام در مهلتی سه روزه از اداره کل آموزش و پرورش استان خواست ، اسامی کل مدارس فاقد سامانه مناسب گرمایشی  جهت صدور دستور بازرسی به دادستانی اعلام شود.
 
محمدرضا حیدری، مدیر‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز این آمار ر ا تایید کرد و گفت: استان ایلام با دارا بودن 6 هزار کلاس درس با مشکل حاد غیر استانداربودن سیستم گرمایشی هزار و 856کلاس درس  مواجه است.
 
وی گفت: برای استاندارد سازی این حجم از کلاس‌های درس که به صورت غیر استاندارد تامین گرمایش می‌شوند اعتباری بالغ بر282 میلیارد ریال اعتبار  نیاز است.
 
حیدری با بیان اینکه طرح استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس در استان ایلام از سال 1392 آغاز شده  یادآور شد: تاکنون سیستم گرمایشی یک هزار و 840کلاس درس استان با اعتباری بالغ بر 160میلیارد ریال انجام و استاندار‌سازی سامانه گرمایشی 90 کلاس درس استان با 27 میلیارد ریال در دست اقدام است.

اداره کل آموزش و پرورش استان دانش آموزان مدرسه ایلام استان ایلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر