کد خبر: 707825 A

سرپرست استانداری خراسان رضوی خبر داد؛

قربان میرزایی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های خود را در حوزه ساخت و سازها و مباحث زیربنایی و روبنایی برحوزه تکمیل مسکن مهر متمرکز کنند.

به گزارش ایلنا از مشهد ، قربان میرزایی درجلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه این جلسه با حضور علی نبیان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن به منظور بررسی مسائل مسکن مهر استان برگزار شد، افزود : تا پایان سال 98 باید کارمسکن مهر هم در حوزه ساخت و هم مسائل زیربنایی به انجام برسد که برنامه ریزی ما در استان تا شهریور ماه سال آینده است.

وی تصریح کرد : در این جلسه مقرر شد سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل حوزه های زیرساختی و خدماتی مسکن مهر در خراسان رضوی 70 میلیارد ریال کمک کند و مابقی اعتبارات مورد نیاز را از منابع استانی تامین کنیم.

وی ادامه داد : همچنین قرار شد این سازمان 800 میلیون تومان هم به صورت خاص برای پروژه مسکن مهر در قوچان و اجرای خط فاضلاب و مانند آن تامین شود.

وی با بیان اینکه پرونده پروژه های مسکن مهر باید در سال 98 به طور کامل بسته شود ، اظهار کرد

وی بر بازدیدهای مستمر از پروژه های مسکن مهر در نقاط مختلف و نظارت بر روند اجرای کار از سوی بخش های مربوطه تاکید و عنوان کرد : نخست باید مشکلات و نواقص و ضعف های کار در این پروژه ها از جمله گلبهار احصا و استخراج شود و هر دستگاه برنامه خود را برای انجام تعهد ارائه نماید ووظیفه خود به درستی انجام دهد.

میرزایی افزود : اگر دستگاهی نمی تواند وظیفه خود در این حوزه انجام دهد ،اعلام کند تا به نحوی در این موضوع برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.

وی با تاکید بر اینکه  تمرکز استان بر تکمیل حوزه زیرساختی و زیربنایی است ، گفت : در وهله نخست رفع نواقص بخش هایی که به انجام رسیده و همزمان تکمیل بخش های خدماتی و زیرساختی پروژه های در دست انجام است.

میرزایی تصریح کرد : باید این زیرساخت ها همزمان با تکمیل پروژه های مسکن مهر به انجام برسد .

 وی افزود : در حوزه گلبهار که بیش از 25 هزار واحد مسکن مهر درآن اجرایی شده و بخش زیادی به انجام رسیده مباحث خدماتی و زیرساختی آن در قالب طرح جامع شهری دیده شده و انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش وام مسکن مهر از 300 میلیون به 400 میلیون ریال گفت : امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر اجرایی شود که کمکی به تکمیل سریعتر این پروژه هاست.

سرپرست استانداری خراسان رضوی ادامه داد : شناسنامه مسکن مهر در هر منطقه باید به صورت مجزا تهیه شود به گونه ای که وضع موجود ،خدمات زیربنایی ، روبنایی و اقدامات باقیمانده و اولویت ها و ضرورت هایی که باید انجام شود ، مشخص و ارائه شود.

وی اظهار کرد : طرح واگذاری پروژه های فاقد متقاضی با 10 درصد نقد و مابقی اقساط 10 ساله هم اقدام خوبی است.

وی با بیان اینکه امروز مسکن مهر از آن جهت اهمیت دارد که برای اقشار ضعیف تر است و این خود انگیزه‌ای است تا این پروژه‌ها سریعتر تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

مسکن مهر استانداری خراسان رضوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر