کد خبر: 706966 A

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد؛

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی به استفاده از ظرفیت های نهفته صادرات برای صنعتگران در راستای رشد صادراتی واحدهای صنعتی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از مشهد، مسعود مهدی‌زاده مقدم در نشست بررسی مسائل و راهکارهای راهبردی با مدیران شهرک‌ها و نواحی صنعتی،گفت: تعامل منطقی و همفکری لازم با صاحبان صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به صورت مستمر باید باشد تا زمینه رشد و توانمندی واحدهای صنعتی همواره روند مثبت داشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه نقش واحدهای صنعتی و فعالین اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال ،صادرات و نهایتاً نوآوری در جهت توسعه پایدار اقتصادی بخصوص اقتصاد مقاومتی به صورت مطلوب انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف ما تحقق برنامه ها برای صنعتگران ، تولیدکنندگان و کارآفرینان بوده، ادامه داد: باید در هر شرایط اقتصادی، استفاده از ظرفیت های نهفته صادرات را برای ایجاد مسیر رونق کسب و کار صاحبان صنعت به صورت مطلوب ایجاد کنیم و با حمایت های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تا حدود زیادی به این مهم در شهرک‌های صنعتی استان رسیده ایم.

مهدی زاده مقدم عنوان کرد: مدیران شهرک‌هاو نواحی صنعتی باید از نزدیک در جریان پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی های واحدهای صنعتی و تولیدی قرار گرفته تا از ظرفیت های نهفته در جهت رشد و رونق اقتصادی بیشتر صنعتگران و تولیدکنندگان و در راستای ارتقاء در توسعه و افزایش ارزش افزوده و در نهایت توسعه فضای کسب و کار استفاده شود.

وی تأکید کرد: اشتغال مولد و پایدار و فراهم کردن بستر مناسب برای ایده های جدید و توسعه صنعت و کارآفرینی در جهت فضای کسب و کار یکی از اهداف اصلی و رویکرد مهم شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی بوده و  باید دست در دست دهیم و بیش از پیش موتور محرکه اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی را به بچرخش در بیاوریم.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 45 درصد از صنایع، 39 درصد از اشتغال صنعتی و 24 درصد از سرمایه گذاری استان در شهرک‌های و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی قرار دارد که با 48 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب و 39 شهرک فعال زمینه استقرار 2 هزار 569  واحد صنعتی را با اشتغال 74 هزار 156 نفر را فراهم کرده که از این تعداد 16 شهرک صنعتی به شرکت های خدماتی واگذار شده است.

خراسان رضوی صادرات شهرک صنعتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر