کد خبر: 706479 A

باتوجه به خسارت 98 درصدی باغات پسته رفسنجان

نماینده خانه کشاورز استان کرمان گفت: امسال باتوجه به خسارت 98 درصدی باغات پسته شهرستان رفسنجان اداره بیمه حق بیمه بیکاری کارگران این باغات را پرداخت نکرده است.

محمدرضا صفریان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مورد خسارت‌ باغات پسته شهرستان رفسنجان گفت: در سال 97 نوسانات دمایی که اتفاق افتاد 98 درصد این باغات دچار خسارت شد و از بین رفت و افراد بسیاری از باغداران و کشاورزان منطقه دچار خسارت‌های جبران ناپذیری شدند.

وی با اشاره به پرداخت نشدن حق بیمه کشاورزان و کارگران باغات پسته افزود: طبق قانون بیمه باید خسارت پایه به کشاورزان پرداخت شود که بیمه هر هکتار هشت میلیون و 300 هزار تومان است ولی تاکنون خانه کشاورز استان نتوانسته از این اداره ریالی برای کارگران باز‌پس‌ گیرد.

صفریان ادامه داد: مشکل بعدی بیمه بیکاری کارگران پسته‌چینی باغات است. این کارگران به عنوان موقت بیمه کارگری می‌شوند هر سال بیمه‌گذاران به کارگاه‌ها مراجعه کرده و کارگران را بیمه می‌کنند ولی هیچ سالی حق بیمه به این افراد تعلق نگرفته است چرا که در سال‌های گذشته این باغات دچار خسارت نشدند ولی امسال شرایط به دلیل خشک شدن باغات پسته و تعطیل شدن کارگاه‌های فرآوری پسته تغییر کرد و باید به کارگران بیمه بیکاری پرداخت می‌شد.

نماینده خانه کشاورز استان کرمان در تهران عنوان کرد: بارها برای حل این موضوع به عنوان نماینده کشاورزان به اداره بیمه مراجعه کردم ولی هربار می‌گویند توان پرداخت بیمه کشاورزان و کارگران را نداریم چون که دولت پولی ندارد.

وی گفت: از رئیس جمهور خواستاریم دستوری به متصدیان امور بیمه اتخاذ کنند که حق بیمه خسارت باغداران و بیمه کارگران پرداخت شود تا حق این کشاورزان و کارگران زحمت‌کش پایمال نشود.

علی هاشمیان نماینده استان کرمان در شورای عالی استان‌ها نیز درباره بحث پرداخت بیمه بیکاری کارگران باغات پسته رفسنجان گفت: هر ساله زمان برداشت محصول شرکت‌های بیمه کارگران را بیمه کرده و هزینه آن را دریافت می‌کنند. بنابراین امسال که برداشت پسته وجود ندارد، بیمه‌ها باید هزینه بیکاری این کارگران را حداقل به مدت یک‌ماه پرداخت کنند در حالی که از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند که باید پیگیری شود.

 

استان کرمان دستور رئیس جمهور حق بیمه بیکاری کارگران خانه کشاورز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر