کد خبر: 705964 A

رئیس دبیرخانه شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان:

رئیس دبیرخانه شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان گفت: بیشترین انحرافی طرح‌های اشتغال روستایی با ۳۵ درصد مربوط به میراث فرهنگی استان است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، احسان عارفیان در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان اظهارداشت: واقعیت این است که سهم شهرستان رومشکان در طرح‌های اشتغال روستایی رعایت نشده است که امیدواریم فرماندار تلاش خود را در این راستا انجام دهد.

وی افزود: نکته اینکه سقف طرح‌های کشاورزی پر شده و در مراحل بعدی باید طرح‌های گردشگری و صنعت ومعدن مورد توجه قرار گیرند.

رئیس دبیرخانه شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان افزود: 260 میلیارد تومان طرح در بانک‌ها است که در صورت پالایش سقف شهرستانی و بخشی  باید رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه 780 طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان مورد بازدید و نظارت  قرار گرفته است، افزود: از 22 طرح بازدید شده شهرستان رومشکان شاهد کمترین انحراف بودیم یعنی 95  درصد و نیم درصد طرح‌ها خوب اجرا شده است.

عارفیان با بیان اینکه در لرستان انحراف طرح‌ها 14 و نیم درصد بوده که نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت قابل قبولی داشته‌ایم عنوان کرد: طرح‌های پرداختی جهاد کشاورزی با 8 درصد کمترین انحراف و طرح‌های گردشگری با35 درصد بیشترین انحراف را به خود اختصاص داده‌اند همچنین طرح‌های صنعت و معدن  31 درصد انحراف داشته‌اند.

وی در مورد انحراف بانک‌ها نیز گفت: بانک توسعه تعاون 21 درصد انحراف، بانک کشاورزی 12 درصد ، صندوق کارآفرینی 10 و پست بانک نیز 14  درصد انحراف داشته است.

رئیس دبیرخانه شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان تصریح کرد: در مورد شهرستان رومشکان باید دو دستگاه صنعت و معدن و گردشگری را  برای ارائه طرح‌های اشتغال روستایی ملزم کرد زیرا قانونگذار دیگر طرح‌های جهاد کشاورزی را قبول نمی‌کند.

 

خبرنگار: سحر صارمی

رئیس دبیرخانه شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر