کد خبر: 696883 A

سرپرست استانداری البرز:

سرپرست استانداری البرز گفت: مانور شوک و اضطراب ناشی از حوادث را کاهش می دهد و فرد را مهیای واکنشی صحیح در موقعیت‌های مشابه می‌کند.

به گزارش ایلنا، عزیزالله شهبازی در بیستمین مانور سراسری زلزله که صبح امروز چهارشنبه به میزبانی البرز و در مدرسه دخترانه فاطمه پزشکی کرج برگزار شد، افزود: با حضور مسئولان استانی و کشوری زنگ مانور زلزله در این مدرسه همزمان با سراسر کشور نواخته شد.

وی ادامه داد: این مانور سراسری به مرکزیت البرز برای اولین بار در کشور با هدف آموزش جامعه هدف که اهم آنها دانش آموزان هستند، برگزار شد.

شهبازی گفت: دانش آموزان، بخش عمدهای از جامعه ما را تشکیل می دهند و قشر تاثیرگذاری هستند چراکه آموزشها از این طریق به خانوادهها به نحو مطلوب منتقل می‌شود.

وی افزود: مانور زلزله، شبیهسازی ارزشمندی است بطوریکه مشاهده شد با نواخته شدن زنگ زلزله دانش آموزان آمادگی لازم برای مقابله و مواجهه با حوادث طبیعی را داشتند.

سرپرست استانداری البرز اضافه کرد: این قبیل مانورها شوک و اضطراب ناشی از حوادث را کاهش میدهد و فرد را مهیای واکنشی صحیح در موقعیتهای مشابه می کند.

وی گفت: چنین برنامه‌هایی با تداوم و استمرار بر میزان آمادگی جامعه برای مواجهه با مخاطرات می‌افزاید.

شهبازی افزود: البرز شرایط بسیار حساسی به دلیل دو گسل ماهدشت و اشتهارد دارد از این رو باید با آموزش های لازم، مردم آمادگی لازم را پیدا کنند تا در بحران ها کمترین آسیب را داشته باشیم.

 امید است ایران اسلامی با آموزش های پیشگیرانه و ممارست در آموختن، در بحران ها از آسیب های جدی جانی و مالی در امان بماند.

 

سرپرست استانداری البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر