کد خبر: 690718 A

الویری در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار شد:

رئیس شورای عالی استان‌ها با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش شوراها و یادآوری وظایف شورای عالی استان ها و سازمان صدا و سیما درباره آموزش اعضای شوراهای سراسر کشور خواستار استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آموزش شوراها شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها با ارسال نامه‌ای به عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما ضمن تاکید بر اهمیت آموزش شوراهای پایه و فرادست خواستار استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آموزش شوراها شد.

در این نامه آمده است مقوله آموزش نیروی انسانی و برنامه‌ریزی به منظور بهبود عملکرد کارکنان در سازمان ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نهادها و دستگاه‌های ستادی و اجرایی، آموزش و ارتقاء دانش سازمانی را که منجر به افزایش کارآمدی و بهره‌وری می‌شود، در رأس سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار می‌دهند. اهمیت و حساسیت این موضوع در شوراهای پایه (شهر و روستا) و فرادست (شهرستان، استان و عالی استان‌ها) با توجه به سلسله مراتب و نحوه شکل گیری آنها بسیار بارز است چرا که قاطبه اعضای شوراها برخاسته از بطن جامعه و توده مردم هستند و طبیعتا با قوانین و مقررات موضوعه و محدوده وظایف، اختیارات، نحوه مقررات گذاری و حدود و ثغور تعاملات بین دستگاه ها و ... آشنایی کامل ندارند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات برگزاری دوره‌های آموزشی اعضای شوراها پراکندگی جغرافیایی آنها است نوشته است: در این شرایط که فراگیران آموزش ها در نقاط دور و نزدیک کشور حضور دارند. به دانشگاهی به وسعت کشور نیاز است و این امر فقط با استفاده از قابلیت و ظرفیت رسانه ملی امکان پذیر است.

همچنین رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به بند هفتم ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/ 03/ 1375 مبنی بر اینکه «برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اجرایی ذیربطه از وظایف شورای عالی استان هاست» و همچنین ماده ۱۰۱ قانون مذکور مبنی بر اینکه «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در راستای ارتقای فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش کند»، وظایف دو نهاد شورای عالی استان‌ها و سازمان صدا و سیما را یادآور شد.

در پایان نیز الویری ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از رسانه ملی درخواست کرد تا موضوع آموزش اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها از طریق سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ای با حضور نمایندگان آن سازمان، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور مطرح و پس از بررسی جوانب امر و برنامه‌ریزی و انجام فرایندهای لازم، در این باره اقدام شود.

استفاده از ظرفیت رسانه ملی سازمان صدا و سیما وزارت کشور شورای عالی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر