کد خبر: 685176 A

در نامه ای به ریاست قوه قضائیه صورت گرفت؛

نماینده شورای اسلامی استان تهران در شورای عالی استان‌ها نسبت به ابطال مصوبات شورا اعتراض و آن را غیرقانونی دانست.

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، از ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه و اعتراض بر عملکرد دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هیچ کجای قانون چنین اجازه ای به این دیوان نداده است و طی جلسات گذشته پاسخی از سوی ریاست این دیوان بر اعتراضات ما داده نشده اقدام به طرح اعتراض و خواستار رسیدگی قوه قضائیه شدیم.

وی افزود: این نامه روز گذشته تهیه شده و هنوز به دست ریاست محترم قوه قضاییه نرسیده و ما با جدیت پیگیر درخواست اعتراض مان در شورای عالی و عملکرد دیوان عالی اداری هستیم.

تصویر نامه نماینده شورای اسلامی استان تهران که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفت بهد شرح زیر است:

IMG_20181026_145005

 

 

قوه قضاییه اعتراض شورای عالی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر