کد خبر: 677699 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم:

با حضور دادستان شهرستان جهرم، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم و مشاور انتظامی سامانه 131 مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس یک تالار پذیرایی در این شهرستان تخریب شد.

به گزارش ایلنا، با حضور روستازاده دادستان شهرستان جهرم، شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم و سرهنگ اسلامی دوست مشاور انتظامی سامانه 131 مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس یک تالار پذیرایی در این شهرستان به دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخریب شد.

شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم در جریان این تخریب گفت : از ۴ هزار و ۴۵۵ متر از اراضی زراعی روستای جدید بخش مرکزی شهرستان جهرم رفع تصرف شد.

شهابی افزود : تاکنون ۶۸ پرونده تغییر کاربری به دادگاه از طرف اداره امور اراضی جهاد کشاورزی ارسال شده که ۶۱ مورد آن ساخت باغ شهری بوده و همچنین ۸۳ مورد نیز توقف عملیات داشته ایم.

24c8825f-3148-4285-9a19-89140330f1d2

در همین راستا سرهنگ اسلامی‌دوست مشاور انتظامی سامانه 131 مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس،  اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و تداوم و بهره وری آن‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌‎ها جز در موارد ضروری و با دریافت مجوزهای لازم از مراجع قانونی ممنوع است.

بهره وری تغییر کاربری جهاد کشاورزی کشاورزی دادستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر