کد خبر: 676777 A

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان خبرداد:

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان هرمزگان گفت: تمام صنعتگران صنایع دستی می‌توانند در صندوق بیمه عشایر و روستاییان نام نویسی کنند.

به گزارش‌ایلنا، محمدعلی دشوارگر گفت: این افراد باید کارت مهارت و عضویت از سازمان میراث فرهنگی داشته باشند تا بتوانند از مزایای بیمه عشایر و روستاییان استان بهره‌مند شوند.

وی گفت: تمام صنعتگران صنایع دستی به شرط شاغل‌نبودن و با دریافت معرفینامه، درصندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه می‌شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان افزود: متقاضیان بر اساس میزان درآمد، حق عضویت در این صندوق بیمه را پرداخت، و از مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی بهره‌مند می‌شوند.

دشوارگر گفت: فعالان صنایع دستی برای دریافت معرفینامه در بندرعباس به معاونت صنایع دستی و در شهرستان‌ها به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراجعه کنند.

بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و بازماندگان از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان است. در هرمزگان بیش از ۶۵ هزار صنعتگر در زمینه صنایع دستی فعالند که از این شمار حدود هزار و ۶۰۰ نفر از مزایای بیمه بهره‌مند هستند.

بازنشستگی صنایع دستی کشاورزان هرمزگان حق عضویت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر