کد خبر: 500656 A

معاون سازمان جهاد کشاورزی در کردستان خبر داد:

معاون‌بهبودتولیدات دامی‌سازمان‌جهاد کشاورزی تاکیدکرد: در حال‌حاضر سالانه در کشور۱۰۰ هزار و ۱۲۰ تن واردات گوشت قرمز انجام می‌شود که با تحقق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۴ علاوه بر قطع کامل واردات زمینه صادرات ۲۰۰ هزارتن‌گوشت نیز فراهم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، خالد جعفری در مراسم افتتاح پرواربندی گوساله درشهرستان مریوان افزود: با توجه به روند رشد جمعیت آنچه بیشتر قابل توجه بوده و خود را نشان می دهد تأمین غذا و ایجاد اشتغال مولد برای این جمعیت است که برنامه ریزی و اقدامات خاص خود را می طلبد .

وی افزود: بهره برداری بهینه در استفاده از پتانسیل‌های موجود، از جمله مسائلی است که بایستی در استان ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکی از راه‌های رسیدن به نتایج مطلوب در زمینه تولید و تأمین گوشت قرمز توجه به امر پرواربندی است.

جعفری اظهار داشت: بر اساس آخرین برآورد جمعیت دامی استان بالغ بر 1.3 میلیون واحد دامی بوده که در مجموع بالغ بر 26 هزار تن گوشت قرمز در استان تولید می شود. 

وی ادامه داد: این در حالی است که از جمعیت دامی قابل پروار 70 درصد بدون وارد شدن به سیستم پروار روانه کشتارگاه شده و یا به صورت دام زنده به سایر استانها صادر می‌شود که این موضوع نشان از وجود یک استعداد و پتانسیل بالقوه در استان است که بایستی نسبت به گسترش واحدهای پرواربندی و حمایت از آنها به منظور به حالت بالفعل درآوردن اینگونه استعدادها اقدام کرد.

وی تاکید کرد: ایجاد واحدهای صنعتی پرواربندی گوساله و نیز دامداری‌های کوچک و روستایی پاسخ مناسبی به نیازهای ضروری استان است که باید مد نظر قرار گیرد. 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد: در حال حاضر سالیانه در کشور در ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ تن واردات گوشت قرمز داریم که با تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی ان شاءاله در سال ۱۴۰۴ علاوه بر قطع کامل واردات زمینه صادرات ۲۰۰هزار تن گوشت قرمز فراهم خواهد شد.  وی در ادامه با اشاره به تعداد واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرواربندی گوساله فعال در استان گفت: ۵۰ واحد صنعتی با ظرفیت ۴۶۰۰ تن، ۲۱۸ واحد  نیمه صنعتی (دامداری های کوچک روستایی) باظرفیت  ۶۰۰۰تن در استان فعالیت دارند.

اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی گوشت قرمز واردات واردات گوشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر