کد خبر: 493557 A

مدیرکل زندانهای گیلان خبر داد:

مدیرکل زندانهای گیلان گفت: برنامه ریزی و استفاده از مهارت زندانیان و مشارکت آنان می توان فرصت های شغلی جدیدی در زندانها ایجاد و اشتغال در زندانها را توسعه داد.

به گزارش ایلنا از رشت، حمید حسینی گفت: با برنامه ریزی و استفاده از مهارت زندانیان  و مشارکت آنان می توان فرصت های شغلی جدیدی در زندانها ایجاد و اشتغال در زندانها  را توسعه داد.

مدیرکل زندانهای گیلان با بیان نشست ویدیو کنفرانس اخیر با ریاست سازمان زندانهای کشور و تاکید ایشان بر برخی از نکات کلیدی مطرح شده که چراغ راهی بر توسعه و روند پیشرفت اهداف سازمانی بوده، افزود: تنها برنامه ریزی کافی نیست و لذا مهمتر از آن رصد کردن برنامه ها و اجرای اولویتهایی است که سازمان زندانهای کشور برای برنامه های اشتغال تدوین نموده و باید با اهتمام لازم اجرایی گردد.

سید حمید حسینی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی زندانی در زندانهای گیلان و ایجاد تعامل و  همکاری با دیگر نهادهای اجرایی از جمله فنی و حرفه ای، صنایع دستی  در چارچوب قانون گفت: می بایست در سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال به گونه ای برنامه ریزی کنیم که تا از تمام فرصت ها برای رشد و شکوفائی اشتغال، ایجاد درآمد پایدار و توانمندی زندانیان استفاده نماییم.

سید حمید حسینی  بیان داشت: می بایست شاخص های مشخص و معین برای ارزیابی و فعال نمودن اشتغال در زندانها داشته باشیم تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت را بهتر از گذشته شناسایی نماییم و در توسعه کارگاه های اشتغال و برنامه های زیرساختی قدمهای سازنده تری برداریم و با این هدف زندانیان بتوانند با آموزشهای لازم در دوران تحمل کیفر در زندانها در زمینه اشتغال به خودکفایی و خود اتکایی رسیده و بعد از آزادی جامعه پذیرای آنان بوده و خودشان نیز زمینه ساز اشتغال خودکفا باشند.

اشتغال اقتصاد مقاومتی درآمد شاخص برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر